Investment Casting Foundry |Sandstøping

Støpegods i rustfritt stål, støpegods av gråjern, støpegods av duktilt jern

CNC-bearbeiding av jernholdig metall

For spesialtilvirket jernholdig presisjonmaskindeler av metall, CNC-bearbeiding er mye brukt for å få den nødvendige toleransen og overflateruheten.Jernholdige metaller som kan maskineres ved RMC dekker titalls typer.VåreCNC maskineringstjenesterer egnet for bearbeiding av legert stål, karbonstål bearbeiding,bearbeiding av rustfritt stålog maskinering av støpejern.Stålkonstruksjonsprofilen kan også maskineres basert på vår rike erfaring ogvelorganisert maskineringsutstyr.