Investment Casting Foundry |Sandstøping

Støpegods i rustfritt stål, støpegods av gråjern, støpegods av duktilt jern

Jernbanetog

støping og maskinering av togreservedeler

Tilreservedeler til skinner og godsvogner, sikkerheten er det viktigste.Arbeidssituasjonen til jernbanetog er tøff med sterke støt og friksjon.Jernbanetog og godsvogner krever høye mekaniske egenskaper forstøpe deler,smi deler ogCNC maskineringsdeler, mens dimensjonstoleransen også er en viktig faktor under arbeidet.De støpte ståldelene,støpejernsdelerog smideler brukes hovedsakelig til følgende seksjoner i jernbanetog og godsvogner:
- Støtdemper
- Utkast til girkropp, kile og kjegle.
- Hjul
- Bremsesystemer
- Håndtak
- Guider

Her i det følgende er de typiske komponentene som betjener jernbanegodsvognene og -togenestøpingog/eller maskinering fra vår fabrikk:

Legert stål smitog deler
stålprodukter for godsbiler
duktilt jern-skallstøp ggg50-7
Utkast til girkjegle for godsbil-legert stål
utkast girhus-vakuumstøping-legert stål 35CrMo
Reservedeler for godsbil-Ductile Iron GGG80-2
støpeprodukter av nodulært jernskall
Vakuumstøping_30CrMo (2)
Vakuumstøping_30CrMo Legert stål