Investment Casting Foundry |Sandstøping

Støpegods i rustfritt stål, støpegods av gråjern, støpegods av duktilt jern

Støpegods av legert stål

Legert stål er en gruppe legeringer som hovedsakelig består av jern, karbon og andre legerte elementer som Si, Mg, Cr, Mo, Ni, Mn, Cu etc. Støpt legert stål kan deles inn i støpt lavlegert stål (de totale legeringselementene er mindre enn eller lik 5 %), støpt legert stål (totalt legeringselementer er 5 % til 10 %) og støpt høylegert stål (totalt legeringselementer er større enn eller lik 10 %).Basert på forskjellige bruksområder og strukturer, kan legert stål støpes ved mange typer støpeprosesser, inkludert investeringsstøping, sandstøping, skallstøping, tapt skumstøping og vakuumstøping.Destøpegods av legert stålhar vanligvis noen unike mekaniske egenskaper som varmebestandighet, slitestyrke, rustfritt og korrosjonsbestandighet.