Investment Casting Foundry |Sandstøping

Støpegods i rustfritt stål, støpegods av gråjern, støpegods av duktilt jern

Investeringsstøpegods

Investeringsstøping, som også er kjent tapt voksstøping ellerpresisjonsstøping, refererer til dannelsen av keramikk rundt voksmønstrene for å lage en støpeform med flere eller én del for å motta smeltet metall.Denne prosessen bruker en brukbar sprøytestøpt voksmønsterprosess for å oppnå kompleks struktur med eksepsjonelle overflatekvaliteter. For det første vil støperiet vårt designe og produsere støpeformen i henhold til tegningene (og/eller 3D-modellene) og detaljerte krav fra kundene eller sluttbrukerne.For å lage en form, dyppes et voksmønster eller en klynge av mønstre i keramisk materiale flere ganger for å bygge et tykt skall.Avvoksingsprosessen etterfølges deretter av skalltørkeprosessen.Deretter produseres det voksfrie keramiske skallet.Smeltet metall helles deretter inn i de keramiske skallhulene eller klyngen, og når det er solid og avkjølt, brytes det keramiske skallet av for å avsløre de endelige støpte metalldelene. Hos RMC Foundry tømmer vi ulike typer metaller ved tapt voksinvestering å tilbyrustfritt stål investeringsstøpegods, støpegods av legert stål, investeringsstøpegods i grått støpejern,støpegods i messing,nikkelbaserte legeringsstøpegods, koboltbaserte legeringsstøpegods og investeringsstøpegods i aluminiumslegeringer.