Investment Casting Foundry |Sandstøping

Støpegods i rustfritt stål, støpegods av gråjern, støpegods av duktilt jern

Ferrometall tapte skumstøpegods

Innenfor støping og metallurgisk industri betyr jernholdige metaller metaller og deres legeringer som inneholder jern.Jernholdige metaller inkluderer stål og råjern, og støperiene deler dem vanligvis inn i to store kategorier:støpejern(grått støpejern, duktilt støpejern, formbart støpejern, vermicular grafitt støpejern etc.) ogstøpt stål(støpt karbonstål, støpt legert stål, rustfritt stål etc).Ved tapt skumstøpeprosess kunne RMC Casting Foundry helle gråjern, duktilt jern, legert stål og karbonstål.